Hakkımızda

Av. Oğuz Kaan Kanik

Kanik Hukuk Bürosu | Law Firm, Av. Oğuz Kaan Kanik tarafından 2022 yılında işin bizzat, yoğun ve dikkatli bir şekilde; vekil edenlerin beklentileri ile menfaatlerine uygun şekilde takip edilmesi anlayışına dayalı olarak kurularak hukuki hizmetler sunmaya başlamıştır. 

Kanik Hukuk Bürosu | Law Firm, farklı sektörlerdeki uzmanlıkları ile müvekillerinin ticari ihtiyaçlarını gözeten, önleyici danışmanlık mantığı üzerine kurulu bir vizyon benimsemektedir. İyi niyetli çözümlerin yapıcı sonuçlar doğurduğundan hareketle, hukukî meselelere çözüm odaklı bir yaklaşım sunmaktadır. Dava sürecinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, çözüme yönelik bir tutum içerisinde, müvekkil menfaatlerini uyuşmazlığın her aşamasında güçlü ve yetkin bir şekilde koruma hedefi ile hareket etmektedir. 

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye çapında çalıştığımız geniş bir hukuk bürosu ağı bulunmaktadır. Önde gelen meslekî ve ticarî etkinlik ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası düzeyde düzenli olarak katılım sağlamaktayız.

Amacımız, müvekkillerin ticari başarısını artırmak, hukuki uyuşmazlıklarında etkin hukuki hizmet sunmak ve uzun soluklu ilişkiler kurarak birlikte büyümektir.

  Oğuz Kaan Kanik, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni dört yılda, her yılı onur öğrencisi olarak tamamlayarak şeref derecesiyle mezun olmuştur. Avukatlık stajını Köroğlu Avukatlık Bürosu’nda ağırlıklı olarak şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku ve idare hukuku alanlarındaki çalışmalarla başarıyla bitirdikten sonra Sistem Global Danışmanlık A.Ş.’ de avukat/hukuk danışmanı olarak 2 yıl boyunca çalışmıştır. Hukuk danışmanı olarak çalıştığı dönem boyunca ticari sözleşme yönetimi, dava vekilliği, şirketler hukuku, önleyici hukuk danışmanlığı, İK süreçlerinin yönetimi, hukuki araştırma & stratejik planlama konularında mesleki yetkinlik kazanmıştır.

​09-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Ticaret Hukuku Sempozyumu ‘na sözlü bildiri ile konuşmacı olarak katılmış ve “Anonim Şirketlerde İç Yönerge Işığında Yönetim Kurulunun Sorumluluğu” başlıklı tebliği sunmuştur. 

​ELSA (European Law Students Association) bünyesinde gönüllülük esasına dayalı projelere çalışmalarıyla destek vermiş, akademik aktiviteler direktörlüğü yapmıştır. 

​2022 yılında Kanik Hukuk Bürosu’nu kurmuş ve mesleki faaliyetlerini kendi hukuk bürosunda sürdürmeye başlamıştır. 

​2021 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilişim Hukuku programında başladığı yüksek lisans eğitimini (LL.M.) 2023 yılında şeref öğrencisi olarak tamamlayarak mezun olmuştur. 

​Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesidir ve özellikle bilişim suçları alanında çalışmalarını devam ettirmektedir.